Ingenieurbüro Szillat Tragwerksplanung GmbH

Oferujemy usługi w zakresie:

branża konstrukcyjna

obliczenia konstrukcyjne różnych typów,w szczeglności:

 • konstrukcje ż elbetowe i konstrukcja sprężone
 • konstrukcje stalowe
 • konstrukcje drewniane
 • konstrukcje w technologii tradycyjnej
 • elementy szklane
 • budynki szczególnego typu i użytkowania
 • obiekty inzynieryjne

Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich fazach:

 • prace przedprojektowe,
 • projekt koncepcyjny
 • project budowlany
 • project wykonawczy (projekt szalunku i uzbrojenia, project konstrukcji stalowych, rysunki konstrukcyjne)
 • odbiory techniczne

branża architektoniczno-budowlana

projektowanie:

 • obiektów przemysłowych
 • obiektów inżynieryjnych i komunikacyjnych
 • obiektów mieszkaniowych
 • renowacje, rekonstrukcje
 • objektów użyteczności publicznej

ekspertyzy i opinie techniczne

Wykonujemy opracowania projektowe we wszystkich fazach:

 • stadium programowo-przestrzenne
 • projekt koncepcyjny
 • project budowlany
 • project wykonawczy
 • przedmiar
 • nadrór inwestorskie

Mamy duże doświadczenie w projektowaniu, w szczególności:

obiekty inżynieryjne

obiekty przemysłowe

renowacje

obiekty mieszkaniowych