Ingenieurbüro Szillat Tragwerksplanung GmbH

Polityka prywatności

1.Ochrona danych osobowych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje opisują co dzieje się z waszymi danymi osobowe gdy odwiedzacie nasza stronę internetową. Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę. Szczegołowe informacje w rozszerzonej wersji poniżej.

Gromadzenie danych osobowych przez naszą stronę internetową

Kto jest odpowiedzialny za pobieranie danych przez tą stronę internetową?

Za przetwarzanie danych odpowiedzialny jest administrator tej strony internetowej (dane w impressum tej strony)

Jak pobierane są dane?

Odwiedzając nasza stronę internetową udostępniacie nam swoje dane np. Poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane pobierane są również automatycznie w trakcie oglądania strony internetowej przez systemy IT. To są głównie dane techniczne (np. rodzaj przegladarki internetowej, system operacyjny, czas odwiedzin strony). Dane pobierane są również automatycznie w momencie wejscia na stronę.

W jakim celu używane są dane?

Niektóre dane są pobierane w celu umozliwienia prawidłowego ładowania strony inne do analizy użytkowania.

Jakie prawa w zakresie wykorzystania danych ma użytkownik?

Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju, pochodzeniu i celu danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej/jego wizyt na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo do korekty, zablokowania czy usunięcia danych. Szczegołowych informacji udzieli administrator strony internetowej (dane w impressum tej strony). Użytkownik ma prawo wnieść zażalenie do odpowiedniej instancji. W niektórych okolicznościach użytkownik może ograniczyć zakres przetwarzania danych. Szczegołowe informacje w punkcie “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych”

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

2. Informacje ogólne i obowiązkowe
Ochrona danych
Mamy świadomość ogromnego znaczenia, jakie użytkownicy przypisują do ochrony danych osobowych i ich poufnego traktowania. Tak też i zgodnie z obowiązującymi przepisami obchodzimy się z powierzonymi nam danymi.
Odwiedzając nasza stronę internetową udostępniacie nam swoje dane w sposob automatyczny. Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę. Ten dokument wyjaśnia jakie dane są pobierane i w jaki sposób są wykorzystywane. Czy mają Państwo swiadomość że przekaz danych jak np. korespondencja e-mail nie jest całokwicie bezpieczna i nie ma sposobu jej pełnego zabezpieczenia.

Informacja o odpowiedzialności za dane osobowe.

Odpowiedzialność za pobrane przez tą stronę internetową dane osobowe ponosi:

Ingenieurbüro Szillat Tragwerksplanung GmbH
Obere Bergstraße 80
01445 Radebeul

Telefon: +49 351 / 849 71 36
E-mail : info@ibszillat.de

Za osobę odpowiedzialną uważa się osobę prawną lub fizyczną która całkowicie lub we współpracy decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych (jak np. nazwiska,adresy mailowe itd.).

Wycofanie zgody na wykorzystanie danych

Szereg sposobów wykorzystywanie danych jest możliwe tylko za uprzednią zgodą. Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Do tego wystarczy proste oświadczenie drogą mailową.

Prawo do sprzeciwu przeciw pobieraniu danych w szczegolnych przypadkach jak reklama bezpośrednia (Art. 21 DSGVO)

Jeśli przetwarzanie danych przebiega jak w Art. 6 Abs. 1 lit. e lub f DSGVO, użytkownik ma prawo do złożenie sprzeciwu. Jak również w wypadku tzw. Profilowania.
Po złożeniu sprzeciwu określone w nim dane nie będą wykorzastywane, chyba że będą udokumentowane powody na podstawie Art. 21 Abs. 1 DSGVO.
Jeśli Państwa dane byłyby wykorzystane do reklamy berpośredniej użytkownik ma prawo do złożenie sprzeciwu. Po złożeniu sprzeciwu określone w nim dane nie będą wykorzastywane (na podstawie Art. 21 Abs. 2 DSGVO)

Prawo do wniesienia zażalenia

W wypadku naruszenia prawa określonego w DSGVO osoba zainteresowana ma prawo do złożenie sprzeciwu do organu odpowiedniego miejscu zamieszkania, pracy lub miejscu domniemanego naruszenia prawa. Nie narusza to prawa do innych sprzeciwów.

ady przekazywania danych

Użytkownik ma prawo zwroćic się o przekazanie pozyskanych za jego zgodą lub przy opracowaniu zlecenia danych w formacie nadającym się do przetwarzania komputerowego obie lub osobom trzecim. Przekazanie danych nastąpi jeśli pozwolą na to możliwości techniczne.

Zabezpieczenia SSL, TLS

Do ochrony posiadanych i przesyłanych danych, jak np. zamówienia, czy zapytania strona to używa zabezpieczeń SSL, TLS. Zabezpieczone połączenie można poznać w linijce adresowej przeglądarki gdy w miejscu „http://“ jest „https://“. Zabezpieczenia SSL, TLS są uruchomione osoby trzecie nie mają dostępu do przesyłanych nam danych.

Informacja, blokowanie , usuwanie i korekta

W granicach określonych obowiązującym prawem użytkownik może nieodpłatnie uzyskać informacje o jego zapisanych danych ich pochodzeniu, odbiorcy i celu ich przetwarzania i ewentualnie do ich zablokowania lub usunięcia.
W wypadku dalszych pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosze zwrócić do podanego w Impressum administratora danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu użytkowania danych. W tym celu prosze zwrócić do podanego w Impressum administratora danych. Prawo ograniczenia zakresu przetwarzania danych zachodzi w określonych wypadkach:

  • Zwykle w wypadku negowania poprawności zapisanych danych niezbędny bedzie czas na ich skontrolowanie. Na ten okres czasu możecie Państwo wymagać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zamiast usuwania) można wymagać jeśli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zamiast usuwania) można wymagać jeśli mimo że nam dane nie będą potrzebne, jednak zleceniodawca/użytkownik zamierza ich użyć na potrzeby roszczeń prawnych.
  • jeśli Państwo złożyli sprzeciw z Art.21 Abs. 1 DSGVO musi dojść do oceny interesów obu stron. Do czasu orzeczenia macie Państwo prawo graniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo dostęp danych będą one przetwarzane tylko w sytuacjach określonych w Państwa zezwoleniu, na potrzeby roszczeń prawnych, na potrzeby ochrony praw innych osób prawnych czy fizycznych lub w wypadku ważnych interesów publicznych, Unii Europejcjiej lub jednego z państw w niej zrzeszonych.

Sprzeciw wobec e-mail reklamy

Nie wyrażamy zgody na wykorzystanie zamieszczonych w Impressum danych kontaktowych do nieuzgodnionego z nami przesłania materiałów informacyjnych, reklamowych.
Zarządca tej stony internetowej podejmie kroki prawne w wypadku nieuzgodnionego przesłania materiałów reklamowych lub spamu.

3. Pobieranie danych na naszej stronie internetowej

Cookies (ciasteczka)

Strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Nie są one szkodliwe dla Państwa komputera i nie przenoszą wirusów. Służą one do polepszenia efektywności i bezpieczeństwa. Cookies to małe pliki tekstowe które twoja przeglądarka zapisuje na twoim komputerze.
Wiekszość używanych przez nach cookies to tzw. “Session-Cookies”,które są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Pozostałe pozastają na twoim urządzeniu dopóki dopóty ich nie skasujesz. Te pozwalają na rozpoznanie użytkownika przy powtórnym odwiedzeniu strony. Można dostosować ustawienia swojej przeglądarki tak by być informowanym o zapisywaniu cookies i udzielaniu zgody na ich zapisywanie, postepowanie z cookies w różnych przypadkach czy automatyczne usuwanie po opuszczeniu strony. Deaktywacja cookies może utrudnić wyświetlanie strony.
Cookies które są niezbędne do komunikacji elektronicznej lub wykonujące zlecone czynności (np. koszyk) będą zapisywane na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Administrator strony ma prawo do używania cookies w celu poprawiena funkcjonowania strony. Zapisywanie innego rodzaju cookies (np. do analizy używania przegladarki) podlega innym przepisom.
Przeglądarki internetowe różnią się sposobami zarządzania ustawieniami Cookie. W menu pomocy karzdej przeglądarki znajdują się informacje jak można zmienić indywidualne ustawienia Cookies. Dla aktualnej przeglądarki znajdą je państwo pod linkiem:

Odmowa pobierania Cookies może zakłucić odczat strony internetowej.

Pliki server-log

Provider strony internetowej automatycznie zapisuje informacje i tzw. plikach server-log, które Państwa przeglądarka automatycznie udostępnia. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • rodzaj systemu operacyjnego
  • URL
  • nazwa Hosta używanego komputera
  • czas połączenia z serwerem
  • adres IP

Dane nie są przekierowywane Powyższe informacje zostały zredagowane na podstawie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO Administrator strony ma prawo do używania plików server-log wcelu poprawiena funkcjonowania strony.

Warunki korzystania z Google Maps

Ta strona korzysta z Google Maps do zaprezentowania planu sytuacyjnego. Usługa Google Maps jest dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej strony wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie pobieranych automatycznie lub przez Państwa podanych danych, przez Google, jednego z ich przedstawicieli lub ich zewnętrznych usługodawców.

Zasady korzystania z Google Maps znajdą Państwo pod  Nutzungsbedingungen für Google Maps. Szczegółowe informacje znajdują się Centrum ochrony danych google.de : Transparenz und Wahlmöglichkeiten jak również Datenschutzbestimmungen.

Formularz kontaktowy

Przekazane poprzez formularz kontaktowy dane będą wykorzystywane realizacji zlecenia, odpowiedzi wysłane i kolejne zapytania. Te dane nie bedą – bez zezwolenia – przekazywane dalej.
Przetwarzanie przekazanych poprzez formularz kontaktowy danych przebiega tylko za Państwa zgodą (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Zgodę można w każdej chwili wycofać. Do tego wystarczy proste oświadczenie wysłane drogą mailową. Nie dotyczy to przetwarzania danych przed dostarczeniem zgłoszenia.
Przekazane poprzez formularz kontaktowy dane będą przechowywane do otrzymania żądania usuniecia, ograniczenia dostępu. Nie narusza to okreslonych w innych przepisach rozporządzeń.

Usiłujemy wątpliwości i skargi napływające z powyżej podanych źródeł przekierowywać i rozwązywać. Poza podanymi powyzej możliwymi źródłami pomocy zawsze mogą się Państwo zwrócic do urzędu ds. ochrony danych.

Właściwy miejscowo urzad ds. ochrony danych to:

Sächsischer Datenschutzbeauftragter (saksoński pełnomocniki ds. ochrony danych)
Herr Andreas Schurig
Devrientstr. 1
01067 Dresden
Web: https://www.saechsdsb.de/